Notice: Only variables should be passed by reference in /home/lollov70/public_html/matrotation.com/wp-content/themes/Aqua/option-tree/ot-loader.php on line 98
Överkänslighet - Matrotation

Överkänslighet

Överkänslighet är mycket mer än astma och luftvägsbesvär.

Överkänslighet kan till exempel upplevas som depression, diarré, förstoppning, gaser, huvudvärk, illamående, klåda, rapningar, rinnande ögon, smärta, sura uppstötningar, sömnstörningar och utmattning.

Forskare påstår att överkänslighet orsakas av IgG och IgA immunreaktioner. Men de menar att IgG reaktioner även kan ligga bakom andningsbesvär, astma, beteendestörningar, Crohns sjukdom, högt blodtryck, IBS, inflammation, migrän och schizofreni. Det finns en koppling till förändringar i tarmens miljö som kan börja med gluten överkänslighet som så småningom utvecklas som IBS, Crohns och celiaki. Därför är det viktigt att ta överkänslighet på allvar.

”Varför har jag blivit överkänslig för mat när jag inte varit det förut?” är en ständig fråga. Svaren kan finnas i tarmfloran som kan ha påverkats av en antibiotikakur, P-piller, andra läkemedel eller en infektion med bakterier, amöbor eller parasiter. Man rekommenderas kanske undvika laktos eller gluten och det blir en långdragen testperiod, ofta utan riktiga konklusioner.

Allergi och överkänslighet är några av våra vanligaste kroniska sjukdomar och av samhällets största folkhälsoproblem. Förekomsten har de senaste decennierna ökat dramatiskt i hela västvärlden. Få sjukdomar har exploderat i samma omfattning på så pass kort tid. Numera uppger 30-40 % av alla svenskar att de har eller har haft någon allergisjukdom. Få aktuella studier som rör förekomsten av allergiska födoämnes reaktioner har publicerats och vi vet därför inte hur stort problemet är bland vuxna. Uppgifterna i litteraturen varierar mellan 2 och 15 %. Detta innebär att mellan 180 000 och 1,35 miljoner svenskar lider av födoämnesöverkänslighet i någon utsträckning.

Ta tag i överkänslighet innan det går över till något mer allvarligt.