Tarmens_funktion_bla_750

En bra tarmfunktionsanalys avslöjer varför…

Många människor övervinner överkänslighet genom att testa tarmens funktion och flora, födoämnesöverkänslighet och kemikaliekänslighet. En omfattande parasitologitest avslöjar om det finns bakterier, svamp, amöba eller parasiter som inte borde finnas i tarmen. Många upplever att de blir fria från överkänslighet när de rensat tarmens mikrober samt förbättrat tarmens flora och funktion.

En tarmfunktions analys kan avslöja för höga halter av bakterier och svamp eller amöber och parasiter som inte borde finnas där. Alternativt om tarmen saknar viktiga tarmflora bakterier, något som anses mer och mer vara viktiga för en god hälsa. En funktionsanalys kan du beställa och utföra själv. Analyssvaret specificerar vilka läkemedel eller naturmedel som, enligt test, kan återställa tarmfloran.

En födoämnesanalys testar överkänslighet för mat. Denna information utgör inte kuren, utan svaret ger en vägledning för hur du bör äta för att minska de reaktioner eller problem som du lider av. Blodet bör testas för IgE, IgG och IgA immunreaktioner.

En IgE födoämnesreaktion innebär allergi typ 1 och födoämnet bör undvikas helt.
En IgG födoämnesreaktion kallas ofta för dold reaktion och innebär att reaktionen kan dröja flera timmar/dagar.
En IgA födoämnesreaktion ses ofta i samband med fel pH i tarmen som mikrober trivs i t.ex bakterier, svamp, amöba eller parasiter.
Födoämnen som utlöser en IgA reaktion tolereras endast i väldigt små mängder. Kanske inte alls.
Födoämnen som ger en IgG reaktion tolereras relativt bra om inte de äts oftare än var fjärde dag.

Om man varit fri från överkänslighet borde man återigen få bli reaktionsfri. Det enda man får undvika permanent är livsmedel som orsakar IgE allergi och om gluten eller mjölk överkänslighet föreligger.

Information om de mest noggranna tester finns hos: