Appelbiten_670x550

Från det du stoppar mat i munnen och hela dess resa genom tarmen, utsätts varje tugga för en kraftig bearbetning.

Maten tuggas, det bryts ner av saliv, saltsyra och enzymer som bryter ner kolhydrater, protein och fett. Det utsätts för bakterier, svamp, fibrer och en variation av olika pH-halter.

Till slut är maten förbrukad men under resans gång har den förhoppningsvis uppfyllt dina näringsbehov och omvandlats till energi och de verktyg som behövs för att växa, läka och rena din kropp. Livsmedlen innehåller olika näringsämnen. Därför är det viktigt att du stoppar i dig en variation av många näringsrika livsmedel.

Hela processen är även beroende av många enzymer och rätt pH på rätt ställe. Dessa gör det möjligt för tarmens alla organismer att leva i symbios. När systemet saknar en eller annan komponent kan dess funktion komma i olag och leda till sk dysbios då tarmen kommer i olag och bakterier, svamp och parasiter har lättare att få fäste i väggen, slå sig ner och bidra till inflammation. Detta kan ge gaser, sveda eller smärta och tarmen slutar fungera lika bra. Men det kan även gå helt obemärkt. Man är till synes inte sjuk, men inflammationen är igång. Då gäller det att ta kontroll över situationen för att undvika hälsoproblem längre fram.

Vi bär på 100 biljoner mikroorganismer i tarmen.

Mikroorganismerna i tarmen används för att bryta ner maten. Antalet i tarmen är tio gånger större än det totala antalet mänskliga celler i kroppen! De används för jäsning, att träna immunsystemet, förhindra tillväxt av skadliga bakterier, reglera pH, producera vitaminer (biotin och K) och även hormoner. Men när förhållanden ändras kan vissa arter leda till ohälsa.

Med internationella resor har förekomsten av amöbor och parasiter ökat. En parasitinfektion kännetecknas ofta av gaser som inte är kopplade till måltider. Ibland orsakar de smärta i knäna, utan att orsaken märks av röntgen eller andra tester, men det är kanske inte så konstigt eftersom tarmens lymfa går ner till knäna. Det är smart att bli av med parasiterna först, eftersom antioxidanter och tarmflorabakterier, som krävs för resten av läkningsprocessen, ger en gynnsam miljö för parasiter i tarmen.

De metaboliska aktiviteterna som utförs av tarmens bakterier påminner om ett organ, vilket fått vissa att likna tarmbakterier till en ”bortglömd” organ. Bakterier utgör merparten av floran i tjocktarmen och upp till 60 % av den torra massan av avföringen. Någonstans mellan 300 och 1 000 olika arter lever i tarmen. Det är troligt att 99 % av bakterierna kommer från omkring 30 eller 40 arter. Svampar och protazoer är också del av tarmfloran.

Många övervinner överkänslighet genom att testa tarmens funktion och flora, födoämnesöverkänslighet och kemikaliekänslighet. Med kunskap kan eventuella skadliga bakterier, svamp och parasiter utrotas. Det finns anledning att helt undvika livsmedel som kan leda till inflammation i tarmen tex gluten- och mjölköverkänslighet. Under läkningsprocessen kan andra livsmedel roteras för att minimera risken för reaktioner och inflammation. En lämplig kost, viktiga enzymer och probiotika – tarmflorabakterier, återställer sedan en frisk miljö i tarmen.